Luftaufnahme Diako
Eingang DIAKO
Luftaufnahme Diako
| Text: Lothar Steckel