Luftaufnahme Diako
Eingang DIAKO
| Text: Lothar Steckel · Fotos: Lothar Steckel