Luftaufnahme Diako
Eingang DIAKO
Aussenansicht des DIAKO Krankenhaus