Luftaufnahme Diako
Eingang DIAKO
Prof. Dr. Stephan M. Freys Mitarbeiter im Diako Bremen