Luftaufnahme Diako
Eingang DIAKO
Ansicht des DIAKO von oben